PELLETS

Vi erbjuder 8 mm pellets med högt energivärde, producerade av restprodukterna från vår egen sågning och hyvling.
Vår pellets är helt fri från kemiska tillsatser och består enbart av trä från miljöcertifierade svenska skogar. Pelletsen kan användas till eldning, men lika gärna som stallströ då det enda som finns i säcken är svensk skog.

Levereras eller hämtas i storsäck.