BRANDSKYDD

Byggnader ska vara lika vackra som funktionella, men också säkra för dem som bor och vistas där. Det omfattar bland annat ett behov av brandskydd. Brandskydd är många fall är ett myndighetskrav, men kan också kan vara krav från försäkringsbolag eller från byggherren själv.
Vi på P.O. Hiller kan trä i alla dess former och som auktoriserad samarbetspartner till Woodsafe Timber Protection som är en marknadsledande leverantör av brandimpregnerat trä säkerställer vi att ditt byggprojekt får en säker och godkänd brandskyddslösning. Vi arbetar nära din projektledare, arkitekt, brandkonsult, byggnadsingenjör och andra som är inblandade i ditt projekt, och vi kan bidra med kunskap och lösningar så att projektet både uppfyller alla lagstadgade krav och erbjuder det bästa brandskyddet, oavsett om det gäller fasaden eller andra delar av byggnaden.
Vad är brandskyddat trä?
Brandskyddat trä, även känt som brandklassat eller brandimpregnerat trä, är trämaterial som har genomgått en behandling för att förbättra dess brandmotståndsegenskaper. Behandlingen minskar träets förmåga att brinna och sprida eld och minskar även rökutveckling och utsläpp av farliga gaser vid en brand. För att uppnå brandskyddande egenskaper kan olika metoder och behandlingar användas. Den vanligaste metoden innefattar kemisk behandling eller modifiering av träets ytskikt.

1. Kemisk behandling:
Träet behandlas med brandhämmande kemikalier, även kallad brandimpregnering, som appliceras genom vakuumtryckimpregnering i träets cellstruktur för att förändra dess brännbarhet. Impregneringen ger träet egna förbättrade brandegenskaper och utgör brandskyddet i sig självt exempelvis B-s1,d0 utan krav på annat applicerat ytskikt.

2. Modifiering av ytskiktet:
Träets ytskikt modifieras för att förbättra dess brandmotstånd. Det kan innebära
applicering av brandskyddande beläggningar, även kallad brandskyddsfärg eller brandskyddslack, som ger ett skydd på träets yta. Brandskyddsmålning ger ett skyddande ytskikt men förbättrar inte träets egna brandegenskaper.

Trämaterial som brandskyddats skall ha specifika klassificeringar och certifieringar som anger deras brandmotståndsegenskaper. Dessa fastställs genom tester och bedömningar enligt harmoniserad produktstandard eller nationella särkrav, exempelvis fasadbeklädnadskravet SP-Fire 105. Det är viktigt att följa dessa klassificeringar och använda brandskyddat trä i enlighet med de rekommenderade riktlinjerna.

WOODSAFE® brandimpregnering innebär tillförsel av REACH godkända brandhämmande kemiska ämnen, som vid värmepåverkan reagerar och en oxidationsreaktion startar och reducerar, eller hindrar, därmed utvecklingen av eld. Resultatet blir som att elda blöt ved, det vill säga att träet förkolnar, men
brinner inte okontrollerat. WOODSAFE® systemet förädlar träet till att uppnå brandklassen i sig självt och varje enskilt träslag är provat och godkänt för aktuell brandklass.


När du väljer träpaneler från P-O Hiller med ett brandskydd baserat på WOODSAFE® system, har du frihet att själv bestämma vilket träslag du vill använda i ditt byggprojekt och vilken ytbehandling du vill ha – eller inte ha.

WOODSAFE® WFX™ brandimpregnering kräver inte ytbehandling av träet vid
utomhusbruk. Det är också den enda produkten på marknaden som är certifierad enligt EN16755 EXT och ASTM D2898, vilket garanterar att den är vattenresistent och därför gör den lämplig att montera i exteriör miljö utan skyddande färgskikt. Produkten är därför ett utmärkt val för fasadbeklädnad som skall åldras naturligt utan underhåll, exempelvis värmebehandlad gran eller furu.

WOODSAFE® PRO™ är en globalt välbeprövad brandimpregnering för flertalet träslag, exempelvis furu, gran, björk, lärk, ask, ceder, lönn, ek som ger fantastiska möjligheter att använda hållbart trä i lokaler så som idrottshall, konserthus, korridorer, hotell eller som fasadbeklädnad i Br1 byggnader (skall då målas med täckande filmbildande fasadfärg). WOODSAFE® PRO™ brandimpregneringsegenskaper är inte hygroskopiska vare sig i interiör
eller exteriör miljö och är certifierat via typgodkännandebevis enligt bruksklass EN16755 INT1, INT2, EXT.

Du kan läsa mycket mer om brandskyddsklasser, egenskaper, teknik med mera på WOODSAFE® egen hemsida: www.woodsafe.com
Om ditt byggprojekt kräver brandskyddat trä - prata med oss så kan vi leverera det hyvlat, behandlat och exaktkapat direkt ut till byggplatsen. Effektivt, säkert och smidigt.

Här kan du läsa om det senaste brandskyddsprojektet vi arbetat med:
Lyxigt kontor i Uppsala

Jobba hos oss

Kontakta oss