BRANDSKYDD

Vissa byggnationer kräver brandskyddat material. Vi kan leverera brandimpregnerat trä, som möter de certifieringskrav som din specifikation kräver.
Vi erbjuder brandskyddat trä i samarbete med Woodsafe. Träet impregneras och brandskyddsmedlet fixeras i träslagets cellstruktur. Det skapar ett passivt brandskydd som aktiveras vid värmepåverkan. Värmen skapar en kedjereaktion i det passiva brandskyddet, varav vatten och koldioxid bildas och skapar obalans i brandtriangeln. Resultatet blir att träet förkolnar, istället för att brinna okontrollerat. Den prestanda som är fastställd i Woodsafes certifikat är det alltså träslaget i sig självt som uppnår - brandimpregnering och träslaget blir ett med varandra. Om ditt byggprojekt kräver brandskyddat trä - prata med oss så kan vi leverera det hyvlat, ytbehandlat och exaktkapat direkt ut till byggplatsen. Effektivt, säkert och smidigt.

Jobba hos oss

Kontakta oss