Tjänster

Målning

Genom att välja en förbehandlad produkt sparar du in värdefull projekttid, samtidigt som du får en garanterat högkvalitativ slutprodukt. Ytbehandlingen görs på produkter som inte varit utsatta för väder och vind och den görs under perfekta och kontrollerade fabriksförhållanden, helt i enlighet med färgleverantörernas rekommendationer. Vi har en helt ny, modern målerianläggning, som tillåter oss att måla med de flesta målningssystem som finns på marknaden: alkyd/akrylat, slamfärger i alla kulörer, fasadlasyr, järnvitriol, med mera. Vad gäller inomhusprodukter kan vi leverera täckmålat, hårdvaxoljat och infärgade lacker, bland annat. Samtliga produkter kan levereras i den kulör du själv väljer, samt med det antal strykningar som du önskar.

Brandskydd

Vi levererar typgodkända och CE-certifierade brandimpregnerade produkter enligt myndigheters och föreskrivande leds krav och önskemål. Vi samarbetar med Woodsafe, vars produkter ger ett djupträngande 6-sidigt skydd. Kontakta oss gärna för att diskutera vilket typ av brandskydd du behöver i ditt projekt.

Värmebehandlat

Ett värmebehandlat trä - Thermowood - är formstabilt, men också motståndskraftigt mot svamp och röta. Det är ett miljövänligare alternativ än tryckimpregnering. Värmebehandlade produkter finns för både utomhus- och inomhusbruk. Vi kan värmebehandla helt enligt dina önskemål, för en tåligare slutprodukt. 

Exaktkapning

Det tar både tid och skapar onödigt spill att själv kapa upp virke på bygget. Genom att låta oss exaktkapa produkterna efter de mått du behöver, effektiviseras byggprocessen och spillet minskar. Bra för ekonomin, projekttiden och miljön.

Legotillverkning

När du behöver extra kapacitet

Vår ambition är att alla våra kunder ska kunna känna sig trygga med att vi är en stabil partner och levererar det som förväntas av oss vad gäller mängd, kvalitet och tid. Att kunna göra det på ett kostnadseffektivt sätt är en stor utmaning. Ett av de finaste kvittona på att vi lyckats med det är att vi idag legotillverkar åt andra stora spelare på marknaden. Det kräver ett stort förtroende att anförtro sitt varumärke åt en underleverantör och det är därför något vi är väldigt stolta över att ha förärats

Jobba hos oss

Kontakta oss