Ny kraft ska förbättra servicen till kunderna

Victor Hermansson har nyligen börjat på säljavdelningen för att förstärka servicenivån ytterligare inom offerter, projekt och orderhantering. Johan Johannesson, VD på PO Hiller:

  • Vi har varit så lyckligt lottade att vi haft väldigt mycket att göra på sälj- och produktionssidan under en längre tid. För att bibehålla kvaliteten i våra kundrelationer och erbjuda en ärlig, snabb och kompetent servicenivå, behövde vi bli fler. Victor är perfekt, eftersom han har erfarenhet av att arbeta i vår produktion och kan processerna och produkterna väl, samtidigt som han är en äkta och bra kille.

 

Victor slutade på företaget 2016 då han flyttade från Runhällen. När han nu återvänt till hembygden passade det perfekt att han började på PO Hiller igen.  Vad fick dig att vilja återvända till företaget?

  • Jag trivdes väldigt bra i branschen och när jag nu fick erbjudande om en roll som känns både spännande och utvecklande var det inget att tveka på. Jag tycker det är väldigt kul och stimulerande med kundkontakt och jag ser fram emot att kunna stötta kunderna med det de efterfrågar. För mig står Hiller för kvalitet både i kundrelationerna och vad gäller produkterna och det är engagerande att jobba i ett sådant företag.

 

Victor har arbetat på alla stationer i produktionen, men brinner lite extra för målningen.

  • Målningen är intressant för den och exaktkapningen erbjuder tillsammans en helhet som är attraktiv för kunderna. Produkterna säljs mer färdiga, mervärdet är så tydligt större än ”bara” en planka.

 

Victor har redan börjat ta sig an några kunder, men kommer också arbeta parallellt med kollegan Robert Berggren där det behövs.

  • Det viktiga är att kunderna får snabb och korrekt hjälp, det gör att vi inte tänker i termer av kundansvarig – vi hugger i där det behövs helt enkelt. I sann Hilleranda.