Vi levererar golv och panel till en svensk kulturskatt

Vi är stolta över alla de projekt vi fått äran att leverera material till under åren, för vi vet vad de betyder för varje enskild individ som ska bo i den miljö våra produkter formar. Extra stolta är vi över att ha fått äran att hjälpa till att bevara en del av vårt svenska kulturarv i form av Bruno Liljefors Jaktstuga på Bullerö i Stockholms skärgård. När jaktstugan nyligen skulle renoveras fick vi i uppdrag att leverera massivt golv och panel till projektet.