Toksnyggt och toksmart med tjärvitriolbehandlad fasad

Med olika bredder och med en tydlig delning på den spontade fasadpanelen skapas en livfull och väldigt vacker yta på denna villa. Vi har levererat de tjärvitriolbehandlade panelerna till projektet – paneler som med tiden kommer anta en varmgrå nyans och smälta in i den omgivande naturen. Förbehandlade och exaktkapade sparar de tid och pengar både i byggprojektet, men också över tid då man får en panel som ytbehandlats under perfekta fabriksförhållanden, i rätt temperatur och med rätt fukthalt och som därmed håller länge.
Tjärvitriol är en tunn tjärlasyr som skyddar och vårdar träet. Den består bl.a. av olika hartser (kåda) som är trädets naturliga sätt att skydda sig mot mikroorganismer och läka skador.